Fixturer

JRL bygger svets- och monteringsfixturer för legotillverkning både till automatiserade celler och för manuell körning

Monteringsbänkar

JRL tillverkar monteringsbänkar som ökar både effektivten och ergonomin i arbetet.  

Ombyggnad och modernisering av befintliga maskiner

Vill ni modernisera eller har behov av att bygga om er befintliga maskin för att kunna köra nya produkter så kan JRL ta fram förslag på hur detta genomförs.

Lyftok

JRL bygger lyftok för underlättande vid montering eller förflyttning i produktion 

Industriflytt och förbättring av produktionsflöden

JRL löser det mesta inom projektering och kan ta fram flödeslösningar som effektiviserar produktionen