INDUSTRIservice

Vi på JRL har många både mindre och större företag som anlitar oss vid akuta reparationer eller service. Vi har ett mycket kompetent serviceteam som kommer ut och hjälper ert företag.

Hem3.jpg

Vi har även kunder med egna service avdelningar som kommer med delar som är svåra att anskaffa och som vi då tillverkar nya i vår verkstad. JRL tar också fram serviceavtal med företag för att få deras produktion mer pålitlig.

Har ni serviceavtal med JRL får ni förtur vid akuta fel och även hjälp inom vissa tider som annars kan vara svåra att garantera. Är ni intresserade kontakta vår servicechef Mattias Jonsson.

Unknown.jpeg
JRL_Maskin2.jpg

LICENSSVETSNING

JRL har erfarna licenssvetsare med både projektledare och tekniker. Vi gör mindre lokala servicearbeten ofta tillsammans med VVS-företag men håller även i hela projekt där t.ex. en fjärrvärmeledning ska dras om eller i samband med en större industribyggnation. Kontakta vår Servicechef Matthias Jonsson för offert, jour eller för en presentation av vår verksamhet. Vid akuta arbeten jobbar vi i en radie av 10-15mil runt Jönköping för att kunna vara snabbt på plats. Vid nyinstallationer eller större arbeten kan hela Norden vara vårt arbetsområde så ta gärna kontakt med oss ifall ni är i behov av licenssvetsning även utanför Sverige.

Fjärrvärme 

Inom fjärrvärme gör JRL bland annat nyinstallationer, undercentraler och reparationer av rörledningar. Vi arbetar med de flesta material som svart, rostfritt och aluminium. Samarbete sker ofta med VVS-företag och servar dessa vid installation av pannor och när hus och fastigheter ansluts till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmearbeten är vår största del. När vi arbetar med fjärrvärme gör vi allt från  licens-svetsning till muffning.

Anborrning

Montering av ventiler på trycksatta ledningar, här arbetar vi med Dn25-Dn100, Tryckklass pn25 (naval) detta är en av de delar som gör oss till en komplett partner vid fjärrvärmearbeten. Dessutom så blir det mindre driftstörningar och inga avtappningar när man väljer att anborra.

Livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin har speciella krav, JRL har såväl kompetensen som utrustningen för att utföra ombyggnationer och service mot livsmedelsindustrin. Här arbetar vi ofta med rostfritt vilket sätter ökade krav på våra medarbetare vilka även har licenser för rostfritt. Vi berättar gärna mer om referensarbeten vi har genomfört vid kontakt med nya kunder. 

Pappersindustrin

Pappersbruk och samarbetsföretag inom pappersindustrin är några av våra största kunder. Här är det ofta stora projekt där bland annat där tiden och erfarenheten är viktiga delar för att lyckas med ett bra arbete. Vi lämnar gärna referenser på arbeten vi har gjort mot livsmedelsindustrin.