INDUSTRIAUTOMATION

Att automatisera sin produktion har många fördelar, lägre kostnader, hög produktivitet, hög kvalitet, flexibilitet och hög säkerhet.
Nackdelen kan vara de höga investeringskostnaderna. Det är här vi på JRL Industriteknik kommer in i bilden. Vi är välkända för
att ta fram lösningar som är kostnadseffektiva, allt med småländsk smartness.

Det som vi särskilt fokuserar på är kvalitet och flexibilitet. Vi strävar alltid efter att skapa arbetsprocesser där fel elimineras.
Med en automatiska process så kan du komma väldigt nära 0 % i fel eftersom automatiken även gör det möjligt att övervaka
och analysera arbetsprocesser så att man upptäcker möjliga problem i tid.

Dock är industriautomation hos oss inte bara förknippat med en totallösning, vi kan leverera delar av en automatiserad process,
som ex. kringutrustning som rullbanor och transportörer, enstaka robotar och mycket mer.

Kontakta oss gärna om ni har frågor och vill veta mer.

industrirobotar   Jrl gör små som stora robotinstallationer ofta i samband med en hel robotcell där in och utmatning av material sker. Det är inte sällan robotcellerna även har en specialmaskin som slutför bearbetningen. JRL kan tillhandahålla både nya och begagnade robotar  och vi kan även tillverka specialmaskiner vid behov.

industrirobotar

Jrl gör små som stora robotinstallationer ofta i samband med en hel robotcell där in och utmatning av material sker. Det är inte sällan robotcellerna även har en specialmaskin som slutför bearbetningen. JRL kan tillhandahålla både nya och begagnade robotar och vi kan även tillverka specialmaskiner vid behov.

robotceller   Tillsammans med våra samarbetspartners tillverkar JRL hela robotceller för tillverkningsindustrin. Exempelvis kan detta vara av och på plock till standardmaskiner JRL ombesörjer visionsystem och för lokalisering av produkter i produktion. 

robotceller

Tillsammans med våra samarbetspartners tillverkar JRL hela robotceller för tillverkningsindustrin.
Exempelvis kan detta vara av och på plock till standardmaskiner
JRL ombesörjer visionsystem och för lokalisering av produkter i produktion. 


Våra steg för ett lyckat slutreultat.