Rullbanor

JRL tillverkar rullbanor efter kunden önskemål. 
Vi tillverkar banor för de lättaste detaljer och till de tyngsta exempelvis skogsindustrin där detaljerna/pallarna kan väga flera ton. Genom att klicka på bilden till en kategori tas du till ett galleri med fler bilder på samma sorts rullbana.

ODRIVNA RULLBANOR JRL bygger odrivna rullbanor där flyttning av gods sker via manuell kraft eller utnyttjar redan existerande hastighet.

ODRIVNA RULLBANOR

JRL bygger odrivna rullbanor där flyttning av gods sker via manuell kraft eller utnyttjar redan existerande hastighet.

drivna rullbanor JRL tillverkar drivna rullbanor där manuell ej kraft ej krävs vid förflyttning av gods.

drivna rullbanor

JRL tillverkar drivna rullbanor där manuell ej kraft ej krävs vid förflyttning av gods.

NIVÅFÖRFLYTTNING JRL har erfarenhet av att flytta gods till en annan nivå med lyftar i transportbanor till ett pallet system.

NIVÅFÖRFLYTTNING

JRL har erfarenhet av att flytta gods till en annan nivå med lyftar i transportbanor till ett pallet system.

BANDNINGSLINA JRL bygger bandninglinor och rullbanesystem med buffertzoner för att banda material på pall.

BANDNINGSLINA

JRL bygger bandninglinor och rullbanesystem med buffertzoner för att banda material på pall.

TRANSPORTÖRER JRL bygger drivna transportörer som passar lika bra i sin enkelhet som i ett komplett system.

TRANSPORTÖRER

JRL bygger drivna transportörer som passar lika bra i sin enkelhet som i ett komplett system.

VINKELTRANSPORTÖRER JRL bygger vinkeltransportörer när gods behöver transporteras 90 grader ut på en annan bana. Vi tar fram lösningar som är skräddarsydda för er.

VINKELTRANSPORTÖRER

JRL bygger vinkeltransportörer när gods behöver transporteras 90 grader ut på en annan bana. Vi tar fram lösningar som är skräddarsydda för er.

AV- OCH PÅPLOCK STANDARDMASKINER  JRL har lösningar för in- och utmatning i genommatningsmaskiner framförallt i träindustrin.

AV- OCH PÅPLOCK STANDARDMASKINER

 JRL har lösningar för in- och utmatning i genommatningsmaskiner framförallt i träindustrin.

TRANSFERVAGNAR JRL har olika transfervagnar för att exempelvis flytta pallar eller skivmaterial till olika buffertbanor.

TRANSFERVAGNAR

JRL har olika transfervagnar för att exempelvis flytta pallar eller skivmaterial till olika buffertbanor.


 

Våra steg för ett lyckat slutreultat.