Projekt & konstruktion

JRL har lång erfarenhet att att bygga special-maskiner, gripdon, transportband och robotceller. Från idéstadie till färdig produkt är JRL
med trygg leverantör, detta tack vare vårt erfarna team bestående av konstruktörer och verkstadspersonal. Vi samarbetar med
både maskinelektriker och robottekniker. Tillsammans bygger vi moderna anläggningar efter kundens krav!

Gustav_Projekt_ritning.jpg

Idéstadie

Vi är med ända från början och hjälper er med idéer vilka uppfyller era fundamentala behov. Hur delaktiga ni vill vara väljer ni helt själva. Skisser alternativt enkla 3D-modeller tas fram för att presentera idéerna för er i ett tidigt stadie.

Gustav-projekt.jpg

Konstruktion

Efter att en idé har presenterats och godkänts tar våra konstruktörer vid och en utvecklingsprocess inleds. Vi jobbar i Solid Works och har stor erfarenhet inom detta. Vid det tillfälle då en konstruktion vi är stolta över har tagit form skickas nödvändigt underlag till er som kund för ett konstruktionsgodkännande. Ert godkännande krävs för att tillverkningsprocessen skall påbörjas.

Borrenhet.jpg

Tillverkning

Då konstruktionen godkänns skickas ritningar ner till våra duktiga verkstadsarbetare som sätter igång med tillverkningen. Vi har god stämning och kommunikation mellan kontor och verkstad för att förebygga misstag och tidsfördröjningar. Vi har många nöjda kunder som har fått industrilösningar från JRL och vid önskemål skickas gärna referenser.