Licenssvetsning

JRL har erfarna licenssvetsare med både projektledare och tekniker. JRL gör mindre lokala servicearbeten ofta tillsammans med VVS-företag men håller även i hela projekt där t.ex. en fjärrvärmeledning ska dras om eller i samband med en större industribyggnation. Kontakta vår Servicechef Matthias Jonsson för offert, jour eller för en presentation av vår verksamhet.
Vid akuta arbeten jobbar vi i en radie av 10-15mil runt Jönköping för att kunna vara snabbt på plats. Vid nyinstallationer eller större arbeten kan hela Norden vara vårt arbetsområde så ta gärna kontakt med oss ifall ni är i behov av licenssvetsning även utanför Sverige.

 

Fjärrvärme 

Här gör JRL bland annat nyinstallationer, undercentraler och reparationer av rörledningar. JRL arbetar med de flesta material som svart, rostfritt och aluminium. JRL  arbetar ofta med Vvs-företag och servar dessa vid installation av pannor och när hus och fastigheter ansluts till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmearbeten är vår största del. När vi arbetar med fjärrvärme gör vi allt från licenssvetsning till muffning.

Anborrning

Montering av ventiler på trycksatta ledningar, här arbetar vi med Dn25-Dn100, Tryckklass pn25 (naval) detta är en av de delar som gör oss till en komplett partner vid fjärrvärmearbeten. Dessutom så blir det mindre driftstörningar och inga avtappningar när man väljer att anborra.

Livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin har speciella krav, JRL har såväl kompetensen som utrustningen för att utföra ombyggnationer och service mot livsmedelsindustrin. Här arbetar vi ofta med rostfritt vilket sätter ökade krav på våra medarbetare vilka även har licenser för rostfritt. Vi berättar gärna mer om referensarbeten vi har genomfört vid kontakt med nya kunder. 

Pappersindustrin

Pappersbruk och samarbetsföretag inom pappersindustrin är några av våra största kunder. Här är det ofta stora projekt där bland annat där tiden och erfarenheten är viktiga delar för att lyckas med ett bra arbete. Vi lämnar gärna referenser på arbeten vi har gjort mot livsmedelsindustrin.